Sosyal Tesisler Yönergesi 30/01/2019 tarihli ve 220 sayılı Senato Kararı ile yürürlüğe girmiştir.

'