Yürütme Kurulu 

Prof. Dr. Bahri BAYRAM

Genel Sekreter Mustafa BAYTAR

SKS Daire Başkanı Fahri TERZİ

Yrd. Doç. Dr. Uğur AKDU

İşletme Md. Öğr. Gör. Suat AKYÜREK

 

Personel

İşletme Müdürü : Öğr. Gör. Suat AKYÜREK

Yazı İşleri : Alper TOSUN

Teknisyen : Mehmet Cengizhan GÜRBÜZ